Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ của chúng tôi, do một giám sát viên giàu kinh nghiệm dẫn đầu, sẽ giám sát hiệu quả việc kiểm tra, sorting và reworking để đảm bảo sản phẩm bị lỗi được loại bỏ và đưa sản phẩm tốt của khách hàng trở lại đúng trình tự để lắp ráp.

Chúng tôi có những quản lý, chuyên gia và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm có thể đồng hành cùng khách hàng từ hỗ trợ ra mắt sản phẩm, đến kiểm tra tại nhà máy, làm lại và thu thập thông tin.
 
Các thành viên trong nhóm được sàng lọc và đào tạo trước khi họ được đưa vào cơ sở khách hàng của chúng tôi.